Program

Fast program

  • Mandag kl. 20-21: Studiegruppe over Skype - klik for at læse mere. 

  • Tirsdag kl. 19-20: Meditationspraksis på kærlighed og medfølelse. 

  • Lørdag kl. 14: Meditation og kage. 

 

Kursus: "Befrielsens juvel" 15.-17. april/Course: Jewel Ornament of Liberation 15th-17th April 

Kunchok giver foredrag over hovedpointerne i Je Gampopas bog "Befrielsens juvel".  Om eftermidddagen laver vi analytisk meditation. Kurset vil blive afholdt på engelsk. Kurset starter 15. April kl. 9.30 og slutter 17. april kl. 16.30. Tilmelding nødvendig på telefon: 98645655 eller mail shedrup.choeling@gmail.com. Du kan læse mere om Kunchok og kurset:

Kunchok will give lectures on the main summarized points of Je Gampopas book "Jewel Ornament of Liberation. In the afternoon we will do analytical meditation. The course will be in English. The course begins 15th April 9.30 am and ends 17th April 4.30 pm. It is necessary to register for the course on phone: +4598645655 or e-mail: shedrup.choeling@gmail.com. You can read more about Kunchok and the course:

 

4. juni: Tibetansk læge Bhuti Losang er i centret og tilbyder konsultationer.

Kontakt Claus på tlf. 20834664 for nærmere information og bookning af konsultation. 

5.-6. juni: Kursus om Mahamudrameditation med Lama Tendar Olaf Høyer

Lama Tendar Olaf Høyer underviser og demonstrerer meditations stilling, holdning, procedurer og anskuelse

 

Kursus vil gennemgå Mahamudra meditation fra a til z. Mahamudra efter Tantra metoden og

efter Sutra metoden. Den mange forskellige hjælpe discipliner Ngøndro (forberedende

parksis), Guruyoga (hengivenhed til Lama), Yidam (Buddha aspekter), hemmelige yoga’er

samt Lodjung (udvikling af forståelse med hjertet midt i samsara) forklares ikke. Det

forklares, hvorfor disse hjælpe discipliner anvendes. Men hver disciplin fortjener sit eget

kursus. Og Yidam og de hemmelige yoga’er anvendes kun i en retreat sammenhæng.

 

Så det er den essentielle Mahamudra meditation, som gennemgås. Det vil sige Shamatha

(fred ved et punkt) og Vipashyana (indsigt). Desuden forklares samadhi (meditativ trance) og

mesterskab i samadhi, de fire dhyanas.

 

For at deltage i vipashyana delen af kursus er det nødvendigt at have modtaget formel

Tilflugt. Læs i den lange artikel om hvorfor.

Dagligt program:

 

Morgenpraksis:

Kl. 6.30 til Kl. 7.30

Egen praksis.

 

Eftermiddags-/aftenpraksis:

Mahakala

Målgruppen for kurserne er beskrevet under de enkelte kurser.
Prisen for retreat og kurser er fast.
Økonomiske problemer bør ikke være en hindring for at deltage i kurserne - kontakt centeret.
For alle kurser er tilmelding nødvendig.

Folkeoplysning

Karma Shedrup Choeling arrangerer gerne foredrag om buddhisme for skoler, gymnasier og andre interesserede.

Kontakt os for at høre nærmere.