top of page

Program

Der er åbent for tilmelding til alle kurser.
Registration is now open for all courses.

Mandage kl. 20:

Studiegruppe på skype.

Om mandagen kl. 20-21 mødes vi på Skype med emnet sindstræning. 
Studiegruppen holder sommerpause og starter op igen den 16. september.
Kontakt os for nærmere information.

Tirsdage kl. 20:

Sindstræning i templet.

Den 25. - 29. Juni - hele dage fra morgen til aften:
Phowa med Dupseng Rinpoche. 
Tilflugt og Bodhicitta er nødvendigt for at deltage. Kan modtages fra Rinpoche inden programmets start.

Pris kr. 3600 inkl. kost og karmayoga.
Refuge and Bodhicitta is compulsory to join. Can be received from Rinpoche before the start of the program.
Price DKK 3600/485 euro incl. meals and karma yoga.


Den 30. Juni (start eftermiddag) - 6. Juli (slut formiddag):
Kagyu Academy med Dupseng Rinpoche. 
Pris kr. 3600 inkl. kost og karmayoga.

Price DKK 3600/485 euro incl. meals and karma yoga.
 

 

Den 7. Juli: - hele dagen: Stupa indvielse med ærværdige Dupseng Rinpoche / Stupa program with Venerable Dupseng Rinpoche

EFTERÅR
 

Kunchok starter kursus i sindstræning den 11. oktober. Hold øje med udviklingen med kurset, som vil blive beskrevet her.
Sindstræning, eller Lojong, indfanger essensen af buddhismens lære. Det er en praksis, der udvikler medfølelse og visdom gennem meditation og bevidsthedsøvelser. Et inspirationskursus for alle interesseret.

Tilmelding & Praktiske oplysninger

Ønsker du at deltage i et kursus eller et arrangement? Send en kort e-mail til centerets mail med oplysninger om din deltagelse.
Husk at nævne eventuelle særlige forhold, så vi sammen kan sikre, at dine behov bliver imødekommet.

Kurser betales via bankoverførsel til reg.nr.: 8401 kontonr.: 1143611. Eller efter aftale. Vi ønsker, at alle skal have mulighed for at deltage, uanset økonomisk ståsted.

Email: shedrup.choeling@gmail.com
Tlf.: +45 98645655 eller: +45 20834664 

 

Mad
Vi tilbyder sund og økologisk vegetarisk mad, dyrket på vores egne marker, i tråd med Shamar Rinpoches anbefalinger.

Vi har desværre ikke mulighed for at tilpasse måltider til individuelle kostbehov som diabetes, veganisme eller glutenintolerans. Men vi tager gerne alle de hensyn vi kan.

 

Overnatning

Vi tilbyder simple faciliteter på sovesal og/eller hyggelige skurvogne og fællestoilet og bad. Du har også mulighed for at medbringe dit eget telt. Har du brug for andre løsninger, hjælper vi gerne med at finde lokale overnatningsmuligheder.

 

Parkering:
Medbringer du bil, kan du parkere på marken ved skoven bag centeret for at undgå trængsel ved bygningerne.

 

Butik
Drivhusets butik på centeret tilbyder daglige fornødenheder som økologisk frugt, hygiejneprodukter og snacks.

 

Karmayoga
Hvis du deltager i et kursus, hvor der er karmayoga, betyder det i praksis, at du vil blive involveret i aktiviteter, der bidrager til fællesskabet eller stedet. F.eks. oprydning efter måltider, hjælp til en anden kursist, der måske har brug for støtte, samle grøntsager til dagens måltider, let rengøring af fællesområder under kurser. Karmayoga giver en unik mulighed for at lære om sig selv, ens relation til arbejde og tjeneste, og om at finde glæde og tilfredsstillelse i at handle til gavn for andre.

Registration & Practical Information

Do you wish to participate in a course or event? Please send a brief email to the center's email with details about your participation. Remember to mention any special conditions, so we can ensure that your needs are met.

Booking by email + payment through bank transfer or paypal is necessary.

Our Paypal account :
shedrup.choeling@gmail.com

Our bank details:
Merkur Andelskasse
Vesterbrogade 40,1
1620 Copenhagen V


IBAN Account number :
DK7484010001143611

Swift-/BIC code :
MEKUDK21

 

Bank transfer to account number: 8401 1143611. 

We want everyone to have the opportunity to participate, regardless of their financial situation.

Email: shedrup.choeling@gmail.com
Phone: +45 98645655 or: +45 20834664

 

Food
We offer healthy and organic vegetarian food grown on our own fields, following Shamar Rinpoche's recommendations.

Unfortunately, we are unable to customize meals for individual dietary needs such as diabetes, veganism, or gluten intolerance. But we will take all the considerations we can.

Accommodation
We offer simple facilities in dormitories and/or cozy cabins along with shared toilets and showers. You are also welcome to bring your own tent. If you need other solutions, we are happy to help find local accommodation options.

Parking:
If you are bringing a car, you can park in the field behind the center to avoid congestion around the buildings.

Shop
The shop at the center offers daily necessities like organic fruit, hygiene products, and snacks.

Karma Yoga
If you participate in a course that includes karma yoga, it means that you will be involved in activities that contribute to the community or place. For example, cleaning up after meals, helping another course participant who may need support, gathering vegetables for the day's meals, or light cleaning of communal areas during courses. Karma yoga offers a unique opportunity to learn about oneself, one's relationship to work and service, and to find joy and satisfaction in acting for the benefit of others.

bottom of page