top of page

Losar og Mahakala

23.-27. februar 2017

Tibetansk nytår(losar) og fastelavnsfejring.

 

I buddhismen er der i forbindelse med losar (nytår) tradition for at praktisere Mahakala, og den tradition følger vi naturligvis også på Karma Shedrup Choeling. 

Vi vil sammen praktisere Mahakala flere gange dagligt, og I forbindelse med puja'erne vil vi spille instrumenter og lave mad-ofringer (torma). Alle der har lyst til at lære dette, opfordres til at deltage, da det vil være en stor fordel for centret, hvis vi er flere, der kan.

 

Søndag d. 26. februar er børnenes dag. Her er en oplagt mulighed for at buddha-børnene kan mødes. Vi vil fejre fastelavn med tøndeslagning, leg, hygge, fastelavnsboller og kakao. Der er præmie til den bedst udklædte.

Alle kan deltage i programmet, uanset om man har forudgående kendskab til Mahakala praksissen eller buddhismen.

Pris pr. døgn: 150 kr. for voksne, 50 kr. for børn.

Program

(med forbehold for ændringer):

Torsdag:
20.00: Mahakala

Fredag og lørdag:

6.00: Egen praksis

7.30: Morgenmad

9.30: Mahakala praksis

12.00: Frokost

14.00: Mahakala praksis

16.00: Mahakala praksis

18.00: Aftensmad

20.00: Mahakala praksis

Søndag:
6.00: Egen praksis
7.30: Morgenmad
9.30: Mahakala praksis
12.00: Frokost
14.00: Fastelavnsfejring med bl.a. tøndeslagning
20.00: Mahakala praksis

 

Mandag (nytårsdag):
9.00: Fælles recitation af Kongen af Ønskebønner, fælles ”kora” ved stupaen, hvor vi vil lave gode ønsker for det nye år, evt. Festofring (tsok).

bottom of page