top of page

Fælles praksisdage

Det er et stort ønske fra Dupsing Rinpoche, at vi fremover mødes på centret - også når der ikke er store arrangementer.

Rinpoche ser gerne, at vi jævnligt mødes som gruppe og praktiserer, således at vi alle føler et ansvar for at støtte hinanden i vores dharmapraksis og -engagement.

Rinpoche har bedt Sonam Lama om at undervise i de rituelle aspekter af pujaerne.

Vi vil i fællesskab beslutte, hvilke pujaer vi har lyst til at praktisere, og hvad vi har lyst til at lære.

Det kan eksempelvis være at lede pujaen, at passe alteret/ofringerne

og at spille på de forskellige instrumenter.

Det er hensigten at alle uanset tidligere engagement kan være med, og at det også kan være en måde for nye interesserede at stifte bekendskab med tibetansk buddhistisk meditation.

Sonam Lama er født og opvokset i Nepal. Han er dansk gift og har to børn.

Sonam har i knap 20 år været munk i Jangchup Choeling klostret i Pokhara, hvor han har taget en traditionel klosterud-

dannelse. Han afsluttede sine studier med en bachelorgrad fra Vikramashila Buddhist Institute og har herefter undervist sam-

me sted.

Det er gratis at deltage. Frokost og kaffe koster 30 kr.

Se datoerne for de Fælles praksisdage i programmet.

bottom of page